Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

 20.05.2018

18-14715 Obecný úrad Velký Cepcín
Velký Cepcín 12
038 45 Malý Cepcín
V Žiline, 16.05.2018

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne

od 5.06.2018 7:30 hod. do 05.06.2018 16:30 hod.


bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská
distribucná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci
uvedené v prílohe tohto listu.
v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení Vám
oznamujeme Vám,
Vážená obec/mesto,
Zároven sa na Vás obraciame so žiadostou o spoluprácu pri informovaní obcanov Vašej obce/mesta o
plánovanom prerušení distribúcie elektriny miestne obvyklým spôsobom (vyhlásením v miestnom rozhlase,
umiestnením oznamu na informacnej tabuli, zverejnením oznamu na webovom sídle a pod.) a to za úcelom
zabránenia a predchádzania vzniku škôd.
Toto oznámenie vzhladom na jeho charakter považujeme za oznámenie vo verejnom záujme.


V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení, odberatelom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená
prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy.


Dakujeme Vám za Vašu ústretovost vo veciach poskytovania služieb pre obcanov ohladom informovania o
plánovaných obmedzeniach distribúcie elektriny a tešíme sa na dalšiu spoluprácu.
Ing. Pavol Pekár
riaditel sekcie Dispecingy
Stredoslovenská distribucná, a.s.

EIC kód
odberného
miesta                          Cast obce Ulica Císlo domu popisné
24ZSS4531744000D Velký Cepcín Velký Cepcín
24ZSS4536601000J Velký Cepcín Velký Cepcín
24ZSS4536602000E Velký Cepcín Velký Cepcín
24ZSS6314276000C Velký Cepcín Velký Cepcín
24ZSS6313642000U Velký Cepcín Velký Cepcín 0
24ZSS63170570009 Velký Cepcín Velký Cepcín 0
24ZSS63215600005 Velký Cepcín Velký Cepcín 0
24ZSS9634095000C Velký Cepcín Velký Cepcín 0
24ZSS609606100AG Velký Cepcín Velký Cepcín 1
24ZSS6096062000V Velký Cepcín Velký Cepcín 2
24ZSS6096063000Q Velký Cepcín Velký Cepcín 3
24ZSS6096064000L Velký Cepcín Velký Cepcín 4
24ZSS6096065000G Velký Cepcín Velký Cepcín 5
24ZSS6096066000B Velký Cepcín Velký Cepcín 6
24ZSS60960670006 Velký Cepcín Velký Cepcín 7
24ZSS6217277000U Velký Cepcín Velký Cepcín 8
24ZSS60960680001 Velký Cepcín Velký Cepcín 9
24ZSS6096069000X Velký Cepcín Velký Cepcín 9
24ZSS6096070000Z Velký Cepcín Velký Cepcín 9
24ZSS6096071000U Velký Cepcín Velký Cepcín 9
24ZSS6096072000P Velký Cepcín Velký Cepcín 9
24ZSS6096073000K Velký Cepcín Velký Cepcín 9
24ZSS6096074000F Velký Cepcín Velký Cepcín 10
24ZSS6096075000A Velký Cepcín Velký Cepcín 11
24ZSS60960760005 Velký Cepcín Velký Cepcín 11
24ZSS62172750003 Velký Cepcín Velký Cepcín 12
24ZSS60960770000 Velký Cepcín Velký Cepcín 13
24ZSS6096078000W Velký Cepcín Velký Cepcín 14
24ZSS62172740008 Velký Cepcín Velký Cepcín 15
24ZSS6217279000K Velký Cepcín Velký Cepcín 15
24ZSS6096079000R Velký Cepcín Velký Cepcín 16
24ZSS6096080000T Velký Cepcín Velký Cepcín 18
24ZSS6096081000O Velký Cepcín Velký Cepcín 19
24ZSS6096082000J Velký Cepcín Velký Cepcín 19
24ZSS6096083000E Velký Cepcín Velký Cepcín 20
24ZSS60960840009 Velký Cepcín Velký Cepcín 21
24ZSS60960850004 Velký Cepcín Velký Cepcín 22
24ZSS609608600AG Velký Cepcín Velký Cepcín 22
24ZSS6096087000V Velký Cepcín Velký Cepcín 23
24ZSS6096088000Q Velký Cepcín Velký Cepcín 24
24ZSS6096089000L Velký Cepcín Velký Cepcín 25
24ZSS6096090000N Velký Cepcín Velký Cepcín 26
24ZSS6096091000I Velký Cepcín Velký Cepcín 27
24ZSS6096092000D Velký Cepcín Velký Cepcín 28
24ZSS60960930008 Velký Cepcín Velký Cepcín 30
24ZSS60960940003 Velký Cepcín Velký Cepcín 31
24ZSS6096095000Z Velký Cepcín Velký Cepcín 32
24ZSS6096096000U Velký Cepcín Velký Cepcín 33
24ZSS6096147000B Velký Cepcín Velký Cepcín 34
24ZSS6096097000P Velký Cepcín Velký Cepcín 35
24ZSS6096098000K Velký Cepcín Velký Cepcín 36
24ZSS6096100000X Velký Cepcín Velký Cepcín 38
24ZSS6096101000S Velký Cepcín Velký Cepcín 40
24ZSS6096102000N Velký Cepcín Velký Cepcín 41
24ZSS6319411000J Velký Cepcín Velký Cepcín 41
24ZSS6096103000I Velký Cepcín Velký Cepcín 42
24ZSS6096104000D Velký Cepcín Velký Cepcín 42
24ZSS60961050008 Velký Cepcín Velký Cepcín 43
24ZSS60961060003 Velký Cepcín Velký Cepcín 44
24ZSS6096107000Z Velký Cepcín Velký Cepcín 45
24ZSS6217276000Z Velký Cepcín Velký Cepcín 45
24ZSS6096108000U Velký Cepcín Velký Cepcín 46
24ZSS6096109000P Velký Cepcín Velký Cepcín 47
24ZSS6096110000R Velký Cepcín Velký Cepcín 47
24ZSS6096111000M Velký Cepcín Velký Cepcín 47
24ZSS6096112000H Velký Cepcín Velký Cepcín 49
24ZSS6096113000C Velký Cepcín Velký Cepcín 50
24ZSS60961140007 Velký Cepcín Velký Cepcín 52
24ZSS60961150002 Velký Cepcín Velký Cepcín 53
24ZSS6096116000Y Velký Cepcín Velký Cepcín 54
24ZSS6096117000T Velký Cepcín Velký Cepcín 55
24ZSS6096118000O Velký Cepcín Velký Cepcín 56
24ZSS6096119000J Velký Cepcín Velký Cepcín 57
24ZSS6096120000L Velký Cepcín Velký Cepcín 58
24ZSS6096121000G Velký Cepcín Velký Cepcín 59
24ZSS6096122000B Velký Cepcín Velký Cepcín 60
24ZSS60961240001 Velký Cepcín Velký Cepcín 63
24ZSS6096125000X Velký Cepcín Velký Cepcín 65
24ZSS6096127000N Velký Cepcín Velký Cepcín 67
24ZSS6096128000I Velký Cepcín Velký Cepcín 68
24ZSS6096129000D Velký Cepcín Velký Cepcín 69
24ZSS6096130000F Velký Cepcín Velký Cepcín 70
24ZSS6096131000A Velký Cepcín Velký Cepcín 71
24ZSS60961320005 Velký Cepcín Velký Cepcín 72
24ZSS60961330000 Velký Cepcín Velký Cepcín 74
24ZSS6096134000W Velký Cepcín Velký Cepcín 75
24ZSS6096135000R Velký Cepcín Velký Cepcín 76
24ZSS6096137000H Velký Cepcín Velký Cepcín 78
24ZSS6096138000C Velký Cepcín Velký Cepcín 79
24ZSS60961390007 Velký Cepcín Velký Cepcín 80
24ZSS60961400009 Velký Cepcín Velký Cepcín 81
24ZSS60961410004 Velký Cepcín Velký Cepcín 82
24ZSS609614200AG Velký Cepcín Velký Cepcín 83
24ZSS6096143000V Velký Cepcín Velký Cepcín 83
24ZSS6096144000Q Velký Cepcín Velký Cepcín 84
24ZSS6096145000L Velký Cepcín Velký Cepcín 85
24ZSS6096146000G Velký Cepcín Velký Cepcín 86
24ZSS60961480006 Velký Cepcín Velký Cepcín 88
24ZSS60961500003 Velký Cepcín Velký Cepcín 89
24ZSS6096151000Z Velký Cepcín Velký Cepcín 90
24ZSS6096152000U Velký Cepcín Velký Cepcín 91
24ZSS6096153000P Velký Cepcín Velký Cepcín 92
24ZSS6096155000F Velký Cepcín Velký Cepcín 93
24ZSS6096156000A Velký Cepcín Velký Cepcín 94
24ZSS60961570005 Velký Cepcín Velký Cepcín 95
24ZSS60961580000 Velký Cepcín Velký Cepcín 96
24ZSS6096159000W Velký Cepcín Velký Cepcín 97
24ZSS6096160000Y Velký Cepcín Velký Cepcín 98
24ZSS6096161000T Velký Cepcín Velký Cepcín 99
24ZSS6096163000J Velký Cepcín Velký Cepcín 99
24ZSS6096162000O Velký Cepcín Velký Cepcín 100
24ZSS63079200008 Velký Cepcín Velký Cepcín 101
24ZSS60961650009 Velký Cepcín Velký Cepcín 888