Kontakt:

Napíšte nám:

Bránime zlatý poklad

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.

Rekonštrukcia kultúrneho domu spojeného s obecným úradom v obci Veľký Čepčín)