Kontakt:

Napíšte nám:

Bránime zlatý poklad

Výzva na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.

Rekonštrukcia kultúrneho domu spojeného s obecným úradom v obci Veľký Čepčín)

 

 OZNAM

Vážení občania,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 02.01.2018 došlo k odovzdaniu prevádzkovania skládky odpadov Horná Štubňa zo strany spoločnosti Technické služby Turčianske Teplice, s.r.o. vlastníkovi skládky Združeniu obcí Horné Turca na ochranu životného prostredia, ktorého členom je aj naša obec. Skládku odpadov Horná Štubňa prevádzkovala na základe zmluvy spoločnosť Technické služby Turčianske Teplice, s.r.o., a to do dňa 31.12.2017. Spoločnosť Technické služby Turčianske Teplice, s.r.o. bude naďalej vykonávať zber odpadov v našom regióne. Vzájomné vzťahy medzi obcami Horného Turca, Združením a Technickými službami Turčianske Teplice sú predmetom ďalších rokovaní.

Starostka obce Veľký Čepčín