Kalendár zvozu odpadu

Komunálny odpad zo smetných nádob (kuka nádob) bude od 11.6.2018 vyvážať nezisková organizácia VEPOS. V našej obci bude vývoz prebiehať každú párnu stredu v ranných hodinách.

Triedený odpad sa zbiera každú nepárnu sobotu v čase od 9,00 hod. do 10,00 hod. v zbernom dvore.  Zodpovedná osoba Janka Zuzulová.

20.01.2018

21.07.2018

03.02.2018

04.08.2018

17.02.2018

18.08.2018

03.03.2018

01.09.2018

17.03.2018

15.09.2018

31.03.2018

29.09.2018

14.04.2018

13.10.2018

28.04.2018

27.10.2018

12.05.2018

10.11.2018

26.05.2018

24.11.2018

09.06.2018

08.12.2018

23.06.2018

29.12.2018

07.07.2018