Kontakt:

Napíšte nám:

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili 15.11.2014

 

 

Počet zapísaných osôb v zozname voličov :       186

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky :          115

Počet odovzdaných obálok :                                   115

Počet platných hlasovacích lístkov

odovzdaných pre voľby od obecného

zastupiteľstva :                                                          113

Počet platných hlasovacích lístkov

odovzdaných pre voľby starostu obce :              108

 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce :

 

 

  1. Jana Boďová,  SMER-SD     – počet hlasov 108

 

 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu Poslanca obecného zastupiteľstva :

 

  

 

 

  1.     Stanislav Chvojka, Smer-SD               – počet hlasov 93
  1. Jozef Výboch, NEKA                                 – počet hlasov 91
  1. Magdaléna Zelienková,SMER-SD         – počet hlasov 87
  1. Elena Chvojková, SMER-SD                   – počet hlasov 78
  1. Maroš Valaštík, SMER-SD                      – počet hlasov 77

 

Náhradník:

  1. Marián Mjartan, KSS                            - počet hlasov 23