Kontakt:

Napíšte nám:

Kontakt

Toto webové sídlo  www.velkycepcin.sk  spravuje Obec Veľký Čepčín a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

 

Správca obsahu: 
Obec Veľký Čepčín 

Adresa:
Obecný úrad 
Veľký Čepčín 12 

038 45 Malý Čepčín 

 

IČO: 00 648 817 

Samosprávny kraj: Žilinský   
Okres: Turčianske Teplice   
Počet obyvateľov k 1.1.2015: 234 
Rozloha: 678 ha  
Prvá písomná zmienka: v roku 1262 

 

Všeobecné informácie: info@velkycepcin.sk   
Podateľňa: podatelna@velkycepcin.sk    
Starosta   Jana Boďová  : starosta@velkycepcin.sk   
Informácie o napĺňaní webového sídla:  admin@velkycepcin.sk

 

Sekretariát: 
Tel.: 043 / 494 71 42, 0902 113 925
Email: sekretariat@velkycepcin.sk

 

Kompetencie:
Obec Veľký Čepčín je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).
Stavebný úrad pre obec Veľký Čepčín je zriadený v SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice.

Úradné hodiny:

Pondelok 8.00 – 13.00  
Utorok 8.00 – 13.00  
Streda 8.00 – 13.00  
Štvrtok 8.00 – 13.00

17:00 – 19:00

Piatok      
8.00  - 11.00  

 

aktualizované 16.11.2015  :P


 

Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.:
 +421 55 644 25 35
e-mail:
 info@webex.sk