Termíny zasadnutí OZ

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnia v roku 2019:

                        15.02.2019

                        17.05.2019

                        16.08.2018

                        22.11.2019