Termíny zasadnutí OZ

Zasadnutia OZ v roku 2018 sa budú konať v nasledovných termínoch vždy so začiatkom o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu Veľký Čepčín:

10.februára 2018

27.apríl 2018

29.jún 2018  

 28.septembra 2018  

30.novembra 2018