Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

 29.01.2019


1 2