Upozornenie na parkovanie automobilov

 28.01.2019

Upozorňujeme občanov, aby neparkovali svoje motorové vozidlá pred rodinnými domami na miestnych komunikáciách, pretože tým znemožňujú bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, taktiež spôsobujú problémy pri odhŕňaní snehu a znemožňujú rýchly prístup záchranných a zásahových vozidiel k nehnuteľnostiam, čím porušujú  zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení.

Zoznam aktualít :

1 2