Mimoriadne núdzové opatrenia - Africký mor ošípaných

 17.08.2021

Na základe § 6 ods. 5 písm. a) a § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov boli vydané mimoriadne núdzové opatrenia s platnosťou a účinnosťou od 3.8.2021 do odvolania.

Zoznam aktualít :

1 2