Faktúry


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1059)
Interné číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
27/2021 Ochranné respirátory Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Alum online, s.r.o.
249.6 €
26/2021 Školenie - Urbis Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: MADE s.r.o.
60 €
25/2021 Fa za uloženie KO 01/2021 Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu ŽP
46.52 €
24/2021 Ochranné respirátory FFP2 Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Alum online, s.r.o.
249.6 €
23/2021 Mobil 01/2021 Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Slovak Telekom
26.91 €
22/2021 Telefón 01/2021 Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Slovak Telekom
25 €
21/2021 Slovgram r.2021 Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Slovgram
38.4 €
20/2021 Odhŕňanie snehu Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: PD Turiec Dubové
345 €
19/2021 SSE-vyúčtovanie el. energie VO Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-63.83 €
18/2021 SSE-vyúčtovanie el. energie PZ Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-76.46 €
17/2021 SSE-vyúčtovanie el.energie KD Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-242.11 €
16/2021 Plyn 02/2021 Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: SPP, a.s.
141 €
15/2021 Nákup tonerov, fotopapiera Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: SOFT-TECH, s.r.o.
264.07 €
14/2021 Mzd. náklady-zdravotník-celopl. testovanie Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina
275.34 €
13/2021 Inzercia v "My Turčianske noviny" Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Petit Press a.s
36 €
12/2021 Vývoz KO 12/2020 Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: VEPOS Horného Turca n.o.
184.98 €
11/2021 Podiel na nákladoch Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: VEPOS Horného Turca n.o.
28.63 €
10/2021 ZOHT-fa za uloženie KO na skládku 12-2020 Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu ŽP
39.9 €
09/2021 Plyn 01-2021 Odb.:
Dod.: SPP, a.s.
145 €
08/2021 Vyúčtovanie dodávky plynu za r. 2020 Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Stredoslovenská energetika, a.s.
-19.73 €