Kalendár zvozu odpadu

Komunálny odpad zo smetných nádob (kuka nádob) bude vyvážať nezisková organizácia VEPOS. V našej obci bude vývoz prebiehať každú párnu stredu v ranných hodinách.

Triedený odpad sa zbiera každú nepárnu sobotu v čase od 9,00 hod. do 10,00 hod. v zbernom dvore.  Zodpovedná osoba Janka Zuzulová.

05.01.2019

06.07.2019

19.01.2019

20.07.2019

02.02.2019

03.08.2019

16.02.2019

17.08.2019

02.03.2019

31.08.2019

16.03.2019

14.09.2019

30.03.2019

28.09.2019

13.04.2019

12.10.2019

27.04.2019

26.10.2019

11.05.2019

09.11.2019

25.05.2019

23.11.2019

08.06.2019

07.12.2019

22.06.2019

21.12.2019