Kalendár zvozu odpadu

Komunálny odpad zo smetných nádob (kuka nádob) bude vyvážať nezisková organizácia VEPOS. V našej obci bude vývoz prebiehať každú párnu stredu v ranných hodinách.

Triedený odpad sa zbiera každú párnu sobotu v čase od 9,00 hod. do 10,00 hod. v zbernom dvore.  Zodpovedná osoba Janka Zuzulová.

02.01.2021

03.07.2021

16.01.2021

17.07.2021

30.01.2021

31.07.2021

13.02.2021

14.08.2021

27.02.2021

28.08.2021

13.03.2021

11.09.2021

27.03.2021

25.09.2021

10.04.2021

09.10.2021

24.04.2021

23.10.2021

08.05.2021

06.11.2021

22.05.2021

20.11.2021

05.06.2021

04.12.2021

19.06.2021

18.12.2021