Kalendár zvozu odpadu

Komunálny odpad zo smetných nádob (kuka nádob) bude vyvážať nezisková organizácia VEPOS. V našej obci bude vývoz prebiehať každú párnu stredu v ranných hodinách.

Triedený odpad sa zbiera každú nepárnu sobotu v čase od 9,00 hod. do 10,00 hod. v zbernom dvore.  Zodpovedná osoba Janka Zuzulová.

04.01.2020

04.07.2020

18.01.2020

18.07.2020

01.02.2020

01.08.2020

15.02.2020

15.08.2020

29.02.2020

29.08.2020

14.03.2020

12.09.2020

28.03.2020

26.09.2020

11.04.2020

10.10.2020

25.04.2020

24.10.2020

09.05.2020

07.11.2020

23.05.2020

21.11.2020

06.06.2020

05.12.2020

20.06.2020

19.12.2020