Kalendár zvozu odpadu

Komunálny odpad zo smetných nádob (kuka nádob) bude vyvážať nezisková organizácia VEPOS. V našej obci bude vývoz prebiehať každú párnu stredu v ranných hodinách.

Triedený odpad sa zbiera každú párnu sobotu v čase od 9,00 hod. do 10,00 hod. v zbernom dvore.  Zodpovedná osoba Janka Zuzulová.

15.01.2022

16.07.2022

29.01.2022

30.07.2022

12.02.2022

13.08.2022

26.02.2022

27.08.2022

12.03.2022

10.09.2022

26.03.2022

24.09.2022

09.04.2022

08.10.2022

23.04.2022

22.10.2022

07.05.2022

05.11.2022

21.05.2022

19.11.2022

04.06.2022

03.12.2022

18.06.2022

17.12.2022

02.07.2022

31.12.2022