Komunálne voľby 2010

Voľby do orgánov samosprávy obcí, konané dňa 27.11.2010

V obci Veľký Čepčín boli zistené nasledovné výsledky :

Počet volebných obvodov   1
Počet volebných okrskov   1
Počet osôb zapísaných v zozname voličov 184
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky   143
Počet odovzdaných obálok . 143
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
poslancov obecného zastupiteľstva 140
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť   5
Počet zvolených poslancov   5
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
starostu obce   139

Hlasovanie na funkciu starostu obce :

Jana Boďová, nezávislý kandidát 127 platných hlasov
Ivan Rakyta, SDĽ   12 platných hlasov

Hlasovanie na funkciu poslanca Obecného zastupiteľstva :

1. Jozef Výboch, KSS 117 platných hlasov
2. Marián Chvojka, KSS   107 platných hlasov
3. Michal Krupár, KSS  95 platných hlasov
4. Stanislav Chvojka, KSS 91 platných hlasov
5. Miroslav Lichner, SMER SD 64 platných hlasov
___________________________________________________________________
6. Maroš Valaštík, nezávislý kandidát   58 platných hlasov
7. Katarína Barteková, nezávislý kandidát  47 platných hlasov
8. Juraj Valaštík, KSS  46 platných hlasov