Kontakty

Toto webové sídlo www.velkycepcin.sk spravuje Obec Veľký Čepčín je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Veľký Čepčín

Adresa:
Obecný úrad Veľký Čepčín
Veľký Čepčín 12
038 45 Malý Čepčín

IČO: 00648817

Samosprávny kraj: Žilinský
Okres: Turčiankse Teplice
Región: Turiec
Počet obyvateľov: 244
Rozloha: 680 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1262

Všeobecné informácie: info@velkycepcin.sk
Podateľňa: podatelna@velkycepcin.sk
Starosta: starosta@velkycepcin.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@velkycepcin.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 43 494 71 42, +421 902 113 925

E-mail: sekretariat@velkycepcin.sk 

janka.zuzulova@velky-cepcin.dcom.sk

Kompetencie:
Obec Veľký Čepčín je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Veľký ČepčínSpoločná úradovňa Turčianske Teplice, SNP 553/148. Mobil na stavebný úrad: 0940 235 437

Technický prevádzkovateľ:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk