Projekty

30.11.2017 bol vypracovaný a podaný projekt na Pôdohospodársku platobnú agentúru Bratislava na Rekonštrukciu kultúrneho domu spojeného s obecným úradom v celkovej hodnte 124.734,24 €.

V projekte je zahrnutá rekonštrukcia elektrických rozvodov, stierkovanie, maľovanie, rekonštrukcia bývalého klubu mládeže, kde sa počíta s vybudovaním nových sociálnych zariadení, zateplenie povalových priestorov, zateplenie vonkajšieho plášťa, vybudovanie žumpy. 

Zatiaľ nemáme žiadne informácie o schválení, či neschválení projektu.

V roku 2018 boli pripravené a odoslané dve žiadosti o dotáciu:

1.Ministerstvo vnútra SR  žiadame  (už druhý krát) o dotáciu na čiastočnú rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice-rekonštrukcia elektrických rozvodov, stierky, maľovanie,   podlaha v zasadačke. Celkové výdavky žiadosti predstavujú sumu 8.657,00 €, z čoho výška požadovanej dotácie je 8.224,00 €.

Projekt schválený v plnej výške. 

2. V  marci 2018 sme zaslali žiadosť na MF SR na dotáciu na individuálne potrieby obce, kde sme žiadali dotáciu na rekonštrukciu sály kultúrneho domu (elektrické rozvody, vyčistenie a renovácia parkiet, nové stierky, maľovka) v celkovej sume 16.500 € z čoho dotácia mala predstavovať sumu 13.500 € a obec zo svojho rozpočtu by dofinancovala 3.000 €.

Žiadosť bola schválená, ale dostali sme 5.000 €. Budeme musieť však situáciu vyriešiť s poslancami a finančnou komisiou.