Súčasnosť

K 1. januáru 2018 má  obec  246 obyvateľov, ktorí dochádzajú za prácou do blízkeho okolia, ale využívajú aj možnosť práce v zahraničí. Práca v poľnohospodárstve zamestnáva len nepatrnú časť obyvateľov, čo prv bola priorita zamestnanosti.

Pohyb obyvateľstva v roku 2017:

Stav obyvateľstva k 1.1.2017: 245

Narodenie: 2 deti (Matúš Stráňay, Jakub Valaštík))
Prihlásenie na trvalý pobyt: 4
Odsťahovaní: 4
Úmrtie: 1 (Júlia Chvojková)