Termíny zasadnutí OZ

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnia v roku 2021:

                       05.03.2021

                       04.06.2021

                       03.09.2021

                       03.12.2021