Termíny zasadnutí OZ

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnia v roku 2020:

                        21.02.2020

                        29.05.2020

                        28.08.2020

                        11.12.2020