Voľby do národnej rady 2010

12.06.2010 - voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 

Výsledky volieb do NR SR v obci Veľký Čepčín 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku -188 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní  -101 
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny  - 0 
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30  - 100 
Počet platných odovzdaných hlasov  - 99 


Európska demokratická strana  -- 
Únia - Strana pre Slovensko -- 
Strana rómskej koalície -SRK  -- 
Paliho Kapurková, veselá politická strana - 3 
Sloboda a Solidarita - 12 
Strana demokratickej ľavice - 10 
Strana maďarskej koalície  -- 
Ľudová strana-Hnutie za demokratické Slovensko - 5 
Komunistická strana Slovenska -11 
Slovenská národná strana - 4 
Národná demokracia - 1 
Združenie robotníkov Slovenska - -- 
Kresťanskodemokratické hnutie - 3 
Ľudová strana Naše Slovensko - 1 
Slovenská demokratická a kresťanská únia - 
Demokratická strana - 5 
AZEN - Aliancia za Európu národov  -- 
SMER -sociálna demokracia - 44 
MOST - HÍD --