Voľby VUC 2017

Obec Veľký Čepčín určuje nasledovnú elektronickú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017: obecvelkycepcin@stonline.sk