Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 117)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
04/2022 Zmluva o prevode výpočtovej techniky Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: DataCentrum
03/2022 Zmluva o zneškodňovaní odpadov č. 26 Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu ŽP
02/2022 Komplet. poradenstvo-projekt "Wifi pre teba" Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: LV consulting s.r.o.
900 €
01/2022 prenájom pozemkov Odb.: PD Turiec Dubové
Dod.: Obec Veľký Čepčín
9.83 €
14/2021 Odhŕňanie snehu Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: PD Turiec Dubové
13/2021 Kúpa pozemku Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Miloš Vladár, Eduard Karaman
12/2021 Audit účtovnej závierky za r.2020 Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Ing. Elena Fioleková
11/2021 Dodatok č. 1 Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: MADE s.r.o.
50 €
10/2021 Digitálny archivačný systém zosnulých Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: 3W Slovakia, s.r.o.
09/2021 Predaj nehnuteľnosti Odb.: Radoslav Lukáč
Dod.: Obec Veľký Čepčín
08/2021 Dodatok č. 2 Odb.: Obchodná akadémia
Dod.: Obec Veľký Čepčín
07/2021 Zmluva č. 1421 233 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400 €
06/2021 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania formou odbornej praxe Odb.: Obchodná akadémia
Dod.: Obec Veľký Čepčín
05/2021 Dodatok č.3 k Zmluve o vykonávaní činností SOU Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Obec Dubové
04/2021 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke-tablet- ESO 2021 Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Štatistický úrad SR
03/2021 Úprava zmluvy Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu ŽP
02/2021 vývoz a likvidácia infekčného odpadu Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: AKS GROUP
01/2021 zazmluvnenie zdravotníckych pracovníkov počas testovania Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina
23/2020 Dodatok č. 3 k Zmluve o zneškodňovaní odpadov č.26 Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu ŽP
22/2020 Výpožička súpravy povodňovej záchr. služby Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Prezídium HaZZ
Generované portálom Uradne.sk