Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 96)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
20/2020 Výpožička tabletu pre mobil. asistenta sčítania obyvateľov Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Štatistický úrad SR
0 €
19/2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-mobil Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Slovak Telekom
0 €
18/2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb-Pevná linka Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Slovak Telekom
0 €
17/2020 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Slovak Telekom
0 €
16/2020 Poskytnutie mechanizmov na odhŕňanie snehu Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: PD Turiec Dubové
0 €
15/2020 Dohoda zmluv. strán o zabezpečení systému združ. nakladania s odpadmi Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: ASEKOL SK, s.r.o.
0 €
14/2020 výkon kontrolnej činnosti Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Ing. Janka Jesenská
0 €
13/2020 Zber a zvoz kuchynského odpadu a použ. jedlých olejov Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: EkoOil-Slovakia, s.r.o.
0 €
12/2020 Poistenie príves. vozíka Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: AXA poisťovňa a.s.
15.5 €
11/2020 kompenzácia výpadku dane z príjmov FO v r. 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Ministerstvo financií SR
3352 €
10/2020 Dodatok č. 2 Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu ŽP
0 €
01/K 2020 Predaj pozemkov Odb.: Radoslav Lukáč
Dod.: Obec Veľký Čepčín
300 €
09/2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o vykonávaní činností SOU Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Obec Dubové
0 €
08/2020 Zhotovenie webstránky Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
07/2020 Zmluva o zabezpečení systému združ. nakladania s odpadmi z obalov v obci Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
06/2020 Dohoda o elektronickom zasielaní faktúr Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Obec Dubové
0 €
05/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400 €
04/2020 Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce V. Čepčín Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: NITRANET, s.r.o.
14990 €
03/2020 Určenie spoloč. škol. obvodu ZŠ Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Mesto Turčianske Teplice
0 €
02/2020 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Generali Poisťovňa, a.s.
525.67 €