Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 110)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
11/2021 Dodatok č. 1 Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: MADE s.r.o.
50 €
10/2021 Digitálny archivačný systém zosnulých Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: 3W Slovakia, s.r.o.
09/2021 Predaj nehnuteľnosti Odb.: Radoslav Lukáč
Dod.: Obec Veľký Čepčín
08/2021 Dodatok č. 2 Odb.: Obchodná akadémia
Dod.: Obec Veľký Čepčín
07/2021 Zmluva č. 1421 233 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400 €
06/2021 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania formou odbornej praxe Odb.: Obchodná akadémia
Dod.: Obec Veľký Čepčín
05/2021 Dodatok č.3 k Zmluve o vykonávaní činností SOU Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Obec Dubové
04/2021 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke-tablet- ESO 2021 Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Štatistický úrad SR
03/2021 Úprava zmluvy Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu ŽP
02/2021 vývoz a likvidácia infekčného odpadu Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: AKS GROUP
01/2021 zazmluvnenie zdravotníckych pracovníkov počas testovania Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina
23/2020 Dodatok č. 3 k Zmluve o zneškodňovaní odpadov č.26 Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Združenie obcí Horného Turca na ochranu ŽP
22/2020 Výpožička súpravy povodňovej záchr. služby Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Prezídium HaZZ
21/2020 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Ing. Elena Fioleková
400 €
20/2020 Výpožička tabletu pre mobil. asistenta sčítania obyvateľov Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Štatistický úrad SR
0 €
19/2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-mobil Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Slovak Telekom
0 €
18/2020 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb-Pevná linka Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Slovak Telekom
0 €
17/2020 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: Slovak Telekom
0 €
16/2020 Poskytnutie mechanizmov na odhŕňanie snehu Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: PD Turiec Dubové
0 €
15/2020 Dohoda zmluv. strán o zabezpečení systému združ. nakladania s odpadmi Odb.: Obec Veľký Čepčín
Dod.: ASEKOL SK, s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk