Európska únia

Všetky členské štáty EÚ v skratke

Všetky členské štáty EÚ v skratke

Brexite: Spojené kráľovstvo zatiaľ ostáva plnoprávnym členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú práva a povinnosti.

Ďalšie informácie

Belgicko

Vlajka Belgicka

Bulharsko

Vlajka Bulharska

Česko

Vlajka Českej republiky

Chorvátsko

Vlajka Chorvátska

Cyprus

Vlajka Cypru

Dánsko

Vlajka Dánska

Estónsko

Vlajka Estónska

Fínsko

Vlajka Fínska

Francúzsko

Vlajka Francúzska

Grécko

Vlajka Grécka

Holandsko

Vlajka Holandska

Írsko

Vlajka Írska

Litva

Vlajka Litvy

Lotyšsko

Vlajka Lotyšska

Luxembursko

Luxemburská vlajka

Maďarsko

Vlajka Maďarska

Malta

Vlajka Malty

Nemecko

Vlajka Nemecka

Poľsko

Vlajka Poľska

Portugalsko

Vlajka Portugalska

Rakúsko

Vlajka Rakúska

Rumunsko

Vlajka Rumunska

Slovensko

Vlajka Slovenska

Slovinsko

Vlajka Slovinska

Španielsko

Vlajka Španielska

Spojené kráľovstvo

Vlajka Spojeného kráľovstva

Švédsko

Vlajka Švédska

Taliansko

Vlajka Talianska

Viac o členských štátoch EÚ a ďalších európskych krajinách

Back to top