Uvítanie detí 2011 | Fotogaléria

Na Obecnom úrade sme 29.10.2011 privítali medzi občanov Obce Veľký Čepčín Ľuboška Žillu a Paťka Polonyiho.


Zoznam fotogalérií

1 2 3 4 5 6 7 8