Preliezačka | Fotogaléria

18.03.2009 sme podali projekt na dotáciu zo zamestnaneckého fondu SPP s názvom "Aby s a deti mali kde hrať". Dotácia na zakúpenie preliezačky, dvoch laviečiek a smetnej nádoby na ihrisko bola schválená vo výške 996 €. Preliezačka sa stavala 23.06.2009.


Zoznam fotogalérií

1 2 3 4 5 6 7 8