Úradná tabuľa

Aktuality

Súčasnosť obce

K 1. januáru 2018 má obec 246 obyvateľov, ktorí dochádzajú za prácou do blízkeho okolia, ale využívajú aj možnosť práce v zahraničí. Práca v poľnohospodárstve zamestnáva len nepatrnú časť obyvateľov, čo prv bola priorita zamestnanosti.