Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

História

Presný písomný dátum založenia obce Veľký Čepčín sa nikde nenachádza. V dejinách mesta Kremnica je reč o našej obci už v 10. storočí. Za vznik obce považujeme rok 1262, kedy sa o Veľkom Čepčíne hovorí v darovacej listine čerňakovskej.

Od roku 1787 je obecný protokol písaný bibličtinou, čo poukazuje na to, že obyvatelia boli náboženstva evanjelického. Od roku 1848 je používaná reč slovenská a aj obec sa spomína ako Veľký Čepčín. Obec vynikala aj vo vzdelanosti, pretože občan Pavel Vladár bol okresný náčelník – vtedy hlavný slúžny, Štefan Vladár bol sudcom a jeho otec Karol Vladár bol právnikom.

Obec aj v minulosti žila pestrým kultúrnym životom. Mládež hrávala divadlo a taktiež žiaci z obecnej školy pripravovali rôzne kultúrne programy. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohospodárstvom a rôznymi remeslami ako napríklad klobučníctvom, stolárstvom, kováčstvom, obuvníctvom, krajčírstvom a inými. Prvým richtárom obce bol Jozef Vladár.

V komunálnych voľbách v roku 2010 bola za starostku obce zvolená Jana Boďová, ktorá problémy obce rieši s päťčlenným obecným zastupiteľstvom v zložení: Jozef Výboch, Marián Chvojka, Michal Krupár, Stanislav Chovjka a Miroslav Lichner. Každá obec má svoju trojicu symbolov medzi ktoré patrí aj erb obce. Ten náš vychádza z rodového erbu rodiny Vladárovcov, ktorých rodinné osudy boli úzko späté s osudmi obce. Erb má nasledovnú podobu : v červenom štíte z trikrát zlato-červeno vlnistou líniou delenej zvýšenej päty štítu vyrastá strieborný jeleň so zlatou zbrojou, sprevádzaný v horných rohoch štítu zlatou osemhrotou hviezdou a strieborným privráteným polmesiacom.

Podoba dnešnej obce je odlišná od tej minulej. Občania viac dbajú o vzhľad svojich príbytkov, skrášľujú svoje záhradky a dvory. Časť obyvateľov pracuje v poľnohospodárstve, ale väčšina dochádza za prácou do Turčianskych Teplíc a Martina. Pre využitie voľného času na šport využívame priestory ihriska alebo prechádzky prekrásnymi kútmi prírody ,hlavne pri rieke Turiec. Pre kultúrne vyžitie nám slúži kultúrny dom, kde sa usporadúvajú spoločenské a kultúrne akcie.

Tak toto je ten kúsok zeme, ktorý mi prirástol k srdcu a kde žijem.